Ochrana osobních údajů

Vyplněním údajů vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 480/2004 Sb. pro obchodní a marketingové účely sdružení Glykemie, z.s.p.o.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat, právo na přístup k údajům, které se Vás týkají, právo na informaci o jejich případném zpracovateli a další práva dle § 21 zák. 101/2000 Sb. v platném znění a to zejména požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.

Zpět